Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: (024). 33120 660/664
Email: ph7@phuchung.com.vn
Online
Dự báo thời tiết
Visitor Statistics
Tin tức » Tin công ty
Tin công ty

PH7: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 04-04-2018
     Sáng ngày 24/03/2018, tại Phòng họp Văn phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần ĐTXD Phục Hưng 7 (PH7) đã diễn ra thành công tốt đẹp.      Tham dự Đại hội có ông Lưu Văn Lạc – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và các thành viên HĐQT, Ban GĐ; Ban kiểm soát cùng 16 cổ đông đại diện cho 1.996.000 cổ phần, bằng 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết của PH7.

 


     Năm 2017 là một năm có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng là một năm thành công của PH7, khẳng định sự đúng đắn trong định hướng phát triển, tạo niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững của Công ty. PH7đã hoàn thành toàn diệnvà vượtcác chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra:
 

1.Doanh thu đạt: 340,402 tỷ đồng;
 
2.Lợi nhuận gộp: 15,644 tỷ đồng;
 
3.Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 17% Vốn điều lệ. 

Với mục tiêu phát triển ổn định bền vững, PH7 đặt kế hoạchSXKD năm 2018:

1.Doanh thu: 350,0 tỷ đồng;

2.Lợi nhuận gộp: 16,5 tỷ đồng;

3.Dự kiến chia cổ tức: 15% Vốn điều lệ.


     Chia sẻ thông tin và giải đáp các vấn đề quan tâm của các cổ đông, ông Lưu Văn Lạc– Chủ tịch HĐQT,Giám đốc cho biết: Các dự án, Chủ đầu tư đều được Ban điều hành Công ty lựa chọn kỹ càng, có vị trí thuận lợi, có phương án tài chính và kế hoạch nhân sự phù hợp, tận dụng được thế mạnh chuyên môn, tạo thêm công ăn việc làm, mang lại doanh thu và hiệu quả cao.
   
    Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương và dân chủ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP ĐTXD Phục Hưng 7 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với sự ủng hộ của cổ đông, định hướng chiến lược đúng đắn và nỗ lực quyết tâm của tập thể người lao động, PH7 sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2018, phát triển ổn định, bền vững, gia tăng lợi ích của cổ đông và đảm bảo tốt đời sống cho Người lao động Công ty.

     Một số hình ảnh tại đại hội:
[Quay lại]