Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: (024). 33120 660/664
Email: ph7@phuchung.com.vn
Online
Dự báo thời tiết
Visitor Statistics
Tin tức » Tin công trình
Tin công trình

PH7: Trúng thầu và ký kết Hợp đồng thi công gói thầu "Silo chứa lúa và Nhà kho".

Ngày đăng: 14-06-2019

     
     Ngày 15/03/2019, Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 đã ký kết Hợp đồng: Thi công Xây dựng Bồn chứa lúa mì và nhà kho thuộc dự án "Xây dựng nhà kho 680m2 và Bồn chứa lúa mì 16.000tấn" cho Nhà máy Xay lúa mì Việt Nam. Ngay sau khi ký Hợp đồng, nhà thầu đã khẩn trương triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Một số hình ảnh thi công

Hình ảnh thi công móng Silo


Thi công trượt Silo chứa lúa mì đợt 1

 


Silo chứa lúa mì trong giai đoạn thi công trượt đợt 1

[Quay lại]