Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: (024). 33120 660/664
Email: ph7@phuchung.com.vn
Online
Dự báo thời tiết
Visitor Statistics
Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực kinh doanh khác

     Ngoài thế mạnh và thi công công trình Công nghiệp và Dân dụng, Công ty Phục Hưng 7 còn hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực khác: Thi công các công trình Thủy lợi, cấp - thoát nước; các công trình Giao thông ...

Lĩnh vực kinh doanh trọng điểm

     Tháng 7 năm 2007, Công ty Phục Hưng 7 chính thức đi vào hoạt động với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thi công các công trình Công nghiệp và Dân dụng.