Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: (024). 33120 660/664
Email: ph7@phuchung.com.vn
Online
Dự báo thời tiết
Visitor Statistics
Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 (gọi tắt là Công ty Phục Hưng 7) là một trong những Công ty có nhiều kinh nghiệm và uy tín về xây dựng Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam.

Quá trình hình thành và phát triển

     Công ty Phục Hưng 7 được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp 1.5 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng-Constrexim (nay là Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings, gọi tắt là Phục Hưng Holdings).

Các danh hiệu thi đua

Sơ đồ tổ chức

Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây

Cơ cấu nhân sự