Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: (024). 33120 660/664
Email: ph7@phuchung.com.vn
Online
Dự báo thời tiết
Visitor Statistics
Lĩnh vực khác

Lĩnh vực kinh doanh khác

Ngày đăng: 21-02-2019

     Ngoài thế mạnh và thi công công trình Công nghiệp và Dân dụng, Công ty Phục Hưng 7 còn hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực khác: Thi công các công trình Thủy lợi, cấp - thoát nước; các công trình Giao thông ...  Ngoài thế mạnh và thi công công trình Công nghiệp và Dân dụng, Công ty Phục Hưng 7 còn hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực khác: 

-    Xây dựng các công trình giao thông; thuỷ lợi; cấp - thoát nước; công trình dược phẩm; bưu chính viễn thông; văn hoá thể thao; san lấp mặt bằng; gia công lắp đặt kết cấu thép; đường dây tải điện, trạm biến áp;