Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: (024). 33120 660/664
Email: ph7@phuchung.com.vn
Online
Dự báo thời tiết
Visitor Statistics
Công nghệ khác

Công nghệ thi công cáp dự ứng lực

Ngày đăng: 22-03-2014

     Không những áp dụng thành công những thành tựu mới nhất trong công nghệ thi công coppha trượt và coopha leo, Công ty Phục Hưng 7 còn nghiên cứu, đổi mới, áp dụng những công nghệ thi công cáp dự ứng lực phù hợp với các yêu cầu xây dựng hiện đại, tiên tiến.


      Không những áp dụng thành công những thành tựu mới nhất trong công nghệ thi công coppha trượt và coopha leo, Công ty Phục Hưng 7 còn nghiên cứu, đổi mới, áp dụng thành công công nghệ thi công cáp dự ứng lực phù hợp với các yêu cầu xây dựng hiện đại, tiên tiến.Ảnh: Thi công cáp dự ứng lực Ảnh: Thi công kéo căng cáp dự ứng lực của SILÔ BỘT LIỆU(D=24,9m; H=66m)
Công trình: Dây chuyền 2 - Nhà máy Xi măng Bút Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).